Eobot

Táto stránka už neplní žiadnu z týchto činností popísaných nižšie, čiže už ju nevyužívam na nič.

=


možnosť denného zárobku pár satoshi,

v záložke Products máš podzáložku Faucet

hlavná myšlienka je  v ťažení BTC. 

momentálne je takáto “ponuka” na ťaženie :

klikni na jednotlivý dátum, pre detailné zobrazenie

neskôr sa už neoplatilo vôbec Eobot ani navštevovať a momentálne má avizovaný koniec svojej činnosti.

contact-bg.jpg

a poučenie pre každého :
NIKDY sa neprihlasuj do svojho konta

z nejakej verejnej IP..

ako napr.ja z “mekáča”.