FREE BTC

Last updated: 4.3.2020

#Názov stránkyBTC zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1moon bitcoin 1160 minCoinPotclick
2freebitco860 minCoinPotclick
3BitFun1560 minCoinPot
4BonusBitcoin815 minCoinPotpopup
5TimeforBitco 5,835 min20000 Direct/FaucetPayclick
6Chronoxcoin 4,225 min10000 Direct/FaucetPayclick
7getyourbitco3,615 minDirect/FaucetPay
8worldofbitco3,615 minDirect/FaucetPay
9sunBTC 3,55 min20000 Direct/FaucetPayclick
10Weatherxcoin 3,55 min10000 Direct/FaucetPayclick
celkový zisk0,00000070 BTC

#Názov stránkyDOGE zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1Moon Dogecoin0,2160 minCoinPotclick
celkový zisk0,21000000 DOGE

#Názov stránkyLTC zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1Moon litecoin0,0000069060 minCoinPotclick
2Free-Litecoin0,0000134060 min0,002 Directclick
3Free-Litecoin0,0000066660 min0,01 Directpripravujem
celkový zisk0,00002696 LTC

#Názov stránkyDASH zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1Moon Dash0,0000033060 minCoinPotpopup
2FreeDASH 0,0000010060 min0,0015 Directclick
3Faucet-DASH 0,0000058860 min0,005 Directpripravujem
celkový zisk0,00001018 DASH

#Názov stránkyPPC zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1peercoinfaucet 0,0005000060 min0,75 Directclick
celkový zisk0,00050000 PPC

 

#Názov stránkyETH zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1Free ETH0,0000150060 min0.0025 Directclick
2Free ETH0,0000023460 min0.0025 Directpripravujem
3Free ETH0,0000059060 min0.001 Directpripravujem
celkový zisk0,00002574 ETH

#Názov stránkyETC zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1ETC Faucet0,0002500060 min0,03 Directclick
celkový zisk0,00025000 ETC

#Názov stránkyBLK zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1Free Blackcoin0,0050000060 min3 Directclick
celkový zisk0,00500000 BLK

#Názov stránkyBCH zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1moon cash 0,0000016060 minCoinPotpripravujem
2Faucet-BCH 0,0000021060 min0,002 Directpripravujem
3Free-Bcash 0,0000022160 min0,0015 Directpripravujem
celkový zisk0,00000591 BCH

#Názov stránkyXMR zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1Monero Faucet0,0000025060 min0,005Directclick
2Free-Monero0,0000101360 min0,006Directpripravujem
celkový zisk0,00001263 XMR

#Názov stránkyDCR zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1Decred Faucet0,0000030060 min0,005 Directclick
celkový zisk0,00000300 DCR

#Názov stránkyZEC zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1Faucet Hero0,0000025060 min0,002 Directclick
2Faucet-ZEC0,0000051060 min0,01 Directpripravujem
celkový zisk0,00000760 ZEC

#Názov stránkyDGB zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1DGB Faucet0,01560 min20 Directclick
2Faucet-DGB0,024960 min100 Directpripravujem
celkový zisk0,03990000 DGB

#Názov stránkyXRP zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1XRP Faucet0,000960 min0,5 Directpripravujem
celkový zisk0,00090000 XRP

#Názov stránkyXLM zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1XLM Faucet0,001560 min1 Directclick
celkový zisk0,00150000 XLM

#Názov stránkyBCN zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1BCN Faucet0,560 min250 Directclick
celkový zisk0,50 BCN

#Názov stránkyLSK zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1LSK Faucet0,000360 min0,5 Directpripravujem
celkový zisk0,00030000 LSK

#Názov stránkyNEM zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1NEM Faucet0,00460 min2 Directclick
celkový zisk0,00400000 NEM

#Názov stránkyTRX zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1Faucet TRX0,016660 min25 Directpripravujem
celkový zisk0,01660000 TRX

Ostatné

#Názov stránkyBTC zisk Refresh Platba / Min Recenzia
1bitter.io 1001 dayDirectclick
2xcolander ***15 minCCBOXpripravujem

od 26/08/2017 som prestal podporovať stránky, ktoré majú viac ako jeden popup

(tie, ktoré už mám rozbehnuté a pripravujem ich funkčnosť, som ale zatiaľ nechal)

ak klikneš 1x za deň na všetky odkazy na tejto stránke tak zarobíš :

BTC

0,00000070

DOGE

0,36000000

LTC

0,00003294

DASH

0,00001618

PPC

0,00150000

XPM

0,00800000

ETH

0,00002574

ETC

0,00025000

BLK

0,01300000

POT

0,05000000

BCH

0,00000691

XMR

0,00001810

DCR

0,00000300

ZEC

0,00001260

ADA

0,0083298

DGB

0,08990000

XRP

0,00090000

XLM

0,00150000

BCN

0,50000000

LSK

0,00030000

NEM

0,00400000

TRX

0,04260000

ak to prepočítam (v deň update) na euro tak je to:

za 1deň: 0,0245 €
za 1mesiac: 0,741 €

za 1rok: 8,81 €

(pri jednom kliknutí denne)

 

SiteLock